Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2017

EXTRALIGA + LTM - Martin; 7. - 8. 1. 2017
 Exl_Martin_20170107.pdf (924.9 kB) (924.9 kB)

 
Majstrovstvá kraja Tt + 1. SLv - Holíč; 14. - 15. 1. 2017
 MK-Tt_Holic_20170114.pdf (618.3 kB) (618.3 kB)

 
Majstrovstvá kraja Ke + 1. SLv - Košice; 21. - 22. 1. 2017
 MK-Ke_Kosice_20170121.pdf (79.8 kB) (79.8 kB)

 
Majstrovstvá kraja Nr + 1. SLv - Šaľa; 21. - 22. 1. 2017
 MK-Nr_Sala_20170121.pdf (330.8 kB) (330.8 kB)

 
KSLv Ke žiakov - Kluknava; 27. 1. 2017
 KSL-KEziak_Kluknava20170127.pdf (26.3 kB) (26.3 kB)

 
Majstrovstvá kraja BB + 1. SLv - Brezno; 28. - 29. 1. 2017
 MK-BB_Brezno_20170128.pdf (553.9 kB) (553.9 kB)

 
Majstrovstvá kraja Po - Šarišské Michaľany; 28. - 29. 1. 2017
 MK-Po_SarMich_20170128.pdf (256.2 kB) (256.2 kB)

 
Majstrovstvá kraja Ba + 1. SLv - SAV Bratislava; 28. - 29. 1. 2017
 MK-Ba_SAV_20170128.pdf (750.2 kB) (750.2 kB)

 
Cena starostu Vígľaš; 1. 2. 2017
 CS-Viglas_20170201.pdf (59.8 kB) (59.8 kB)

 
1. SLv - Šaľa; 4. - 5. 2. 2017
 1SLv_Sala_20170204.pdf (296 kB) (296 kB)

 
Majstrovstvá kraja BB mládeže - Brezno; 4. - 5. 2. 2017
 MK-BBml_Brezno_20170204.pdf (68.1 kB) (68.1 kB)

 
Majstrovstvá kraja KE mládeže - Kluknava; 4. - 5. 2. 2017
 MK-Kem_lKluknava_20170204.pdf (29.3 kB) (29.3 kB)

 
Majstrovstvá kraja BB žiakov - Brezno; 6. 2. 2017
 MK-BBziak_Brezno_20170206.pdf (470.4 kB) (470.4 kB)

 
NLML - Prešov; 11. - 12. 2. 2017
 NLML_Presov_20170211.pdf (64.1 kB) (64.1 kB)

 
Majstrovstvá kraja BA mládeže - Vištuk; 11. - 12. 2. 2017
 MK-BAml_Vistuk_20170211.pdf (47.1 kB) (47.1 kB)

 
1. SLv - SAV Bratislava; 11. 2. 2017
 1SLv_SAV-Ba_20170211.pdf (318.7 kB) (318.7 kB)

 
Majstrovstvá kraja Za - Žilina; 11. 2. 2017
 MK-Za_Zilina_20170211.pdf (74.5 kB) (74.5 kB)

 
NLML - Brezno; 18. - 19. 2. 2017
 NLML_Brezno_20170218.pdf (554.4 kB) (554.4 kB)

 
NLML - Holíč; 18. - 19. 2. 2017
 NLML_Holic_20170218.pdf (539.2 kB) (539.2 kB)

 
Majstrovstvá SR vzduch - Šaľa; 24. - 26. 2. 2017
 MSR_Sala_20170224.pdf (875.2 kB) (875.2 kB)

 
Mestská strelecká liga ZŠ Košice 2017
 MSL_ZS-Ke_2017.pdf (36.6 kB) (36.6 kB)

 
Krajské kolo post. žiakov - Prešov; 27. 2. 2017
 Kk-ziak_Presov_20170227.pdf (58.3 kB) (58.3 kB)

 
Krajské kolo post. žiakov - Rožňava; 3. 3. 2017
 Kk-ziak_Roznava_20170303.pdf (16.9 kB) (16.9 kB)

 
NLML - Rožňava; 4. - 5. 3. 2017
 NLML_Roznava_201700304.pdf (95.6 kB) (95.6 kB)

 
Majstrovstvá kraja TT mládeže - Holíč; 4. - 5. 3. 2017
 MK-Ttml_Holic_20170304.pdf (544.2 kB) (544.2 kB)

 
Cena riaditeľa ZŠ Kriváň; 7. 3. 2017
 CR_Krivan_20170307.pdf (41.6 kB) (41.6 kB)

 
Krajské kolo post. žiakov TN - Podolie; 10. 3. 2017
 Propozicie_ KK_TN_kraj_2017.pdf (117.4 kB) (117.4 kB)

 
Krajského kola postupovej súťaže Tn - Podolie; 10. 3. 2017
 Kk-ziak_TN_Podolie_20170310.pdf (117.4 kB) (117.4 kB)

 
Majstrovstvá kraja TT žiakov - Holíč; 10. 3. 2017
 MK-Tt_ziak_Holic_20170310.pdf (431.9 kB) (431.9 kB)

 
GELETKA BRYNDZE - Zvolenská Slatina; 11. 3. 2017
 Geletka_20170311.pdf (83.4 kB) (83.4 kB)

 
Majstrovstvá kraja ZA mládeže - Žilina; 11. - 12. 3. 2017
 MK-Za_ml_20170311.pdf (74.6 kB) (74.6 kB)

 
1. SLrp - Spišská Nová Ves; 11. 3. 2017
 1SL-RVzPi_SpNVes_20170311.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Majstrovstvá kraja NR žiakov - Šaľa; 17. 3. 2017
 MK-NRziak_Sala_20170317.pdf (86.8 kB) (86.8 kB)

 
Majstrovstvá kraja NR mládeže - Šaľa; 18. - 19. 3. 2017
 MK-NRml_Sala_20170318.pdf (57.5 kB) (57.5 kB)

 
Majstrovstvá kraja Po mládež - Po Sekčov; 18. - 19. 3. 2017
 MK-Po_ml_Presov_20170318.pdf (209.8 kB) (209.8 kB)

 
Jarný minikombat - Rimavská Sobota; 18. 3. 2017
 JM_RimSob_20170318.pdf (916.6 kB) (916.6 kB)

 
Cena mieru - Zvolenská Slatina; 20. 3. 2017
 CM_ZvSlat_20170320.pdf (281.6 kB) (281.6 kB)

 
NLML - Brezno; 25. - 26. 3. 2017
 NLML_Brezno_20170325.pdf (68.4 kB) (68.4 kB)

 
Bratislavská mestská OPEN-liga ŠpPi 2017 - Jarovce 2017
 BA-liga_SpPi_2017.pdf (62.3 kB) (62.3 kB)

 
1. SL plášť - Spišská Nová Ves 2017
 1SLpl_SpNVes_2017.pdf (105.6 kB) (105.6 kB)

 
Majstrovstvá okresu VK + KSLv - Príbelce; 1. 4. 2017
 MO-VK_Pribelce_20170401.pdf (307.3 kB) (307.3 kB)

 
Majstrovstvá SR vzduchová rychlopalná pištoľ - Spišská Nová Ves; 1. 4. 2017
 MSR-RVzPi_SpNVes_20170401.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Majstrovstvá SR vzduch mládež - Brezno; 7. - 8. 4. 2017
 M-SR_ml_Brezno_20170407.pdf (257.5 kB) (257.5 kB)

 
Cena oslobodenia žiaci - Bánovce bad Bebravou; 7. 4. 2017
 CO_Banovce-n-B_prop_20170407.pdf (66 kB) (66 kB)

 
1. SLm - Vištuk; 9. 4. 2017
 1SLm_Vistuk_20170409.pdf (131 kB) (131 kB)

 
Strelecká súťaž žiakov - Stará Turá; 13. 4. 2017
 Prop_StTura_20170413.pdf (39.2 kB) (39.2 kB)

 
Veľkonočné vajce - Vištuk; 15. 4. 2017
 Vel-vajice_Vistuk_20170415.pdf (845.2 kB) (845.2 kB)

 
Cena Mesta Žiar nad Hronom; 15. 4. 2017
 Cena_Ziar_20170415.pdf (332.9 kB) (332.9 kB)

 
1. SLm + KSLm - Bánov; 22. - 23. 4. 2017
 1SLm_Banov_20170422.pdf (329.8 kB) (329.8 kB)

 
EXTRALIGA + LTM - Príbelce; 27. - 30. 4. 2017
 Exl_LTM_Pribelce_17.pdf (121 kB) (121 kB)

 
Memoriál L. BALKA - Zbehy; 6. 5. 2017
 Mem_Balka_Zbehy_20170605.pdf (68 kB) (68 kB)

 
VC Skalice; 8. 5. 2017
 VC_Skalica_20170508.pdf (288.5 kB) (288.5 kB)

 
1. SLm - Šaľa; 20. - 21. 5. 2017
 1SLm_Sala_20170520.pdf (72.7 kB) (72.7 kB)

 
Majstrovstvá kraja Za - Martin; 20. 21. 5. 2017
 MK-Za_Martin_20170520.pdf (358.3 kB) (358.3 kB)

 
Strelecká súťaž žiakov - Stará Turá; 26. 5. 2017
 Prop_StTura_20170526.pdf (18.4 kB) (18.4 kB)

 
1. SLm - Zbehy; 27. - 28. 5. 2017
 1SLm_Zbehy_20170527.pdf (69.3 kB) (69.3 kB)

 
Cena oslobodenia - Zvolenská Slatina; 27. - 28. 5. 2017
 CO-ZvolSlatina_20170527.pdf (189.3 kB) (189.3 kB)

 
KSLm Nitra 2017
 KSLm-Nr_2017.pdf (269.1 kB) (269.1 kB)

 
Extraliga + LTM - Príbelce; 11. - 14. 5. 2017
 Exl_LTM_Pribelce_20170511.pdf (593.2 kB) (593.2 kB)

 
EXL + LTM - Košice; 1. - 4. 6. 2017
 Propozicie_EXL_Kosice_2017.pdf (72.1 kB) (72.1 kB)

 
1. SLm Veteránska športka - Martin; 10. 6. 2015
 Veteran_Martin_20170610.pdf (391.3 kB) (391.3 kB)

 
Majstrovstvá kraja Po - Prešov; 10. - 11. 6. 2017
 MK-Po_Solivar_20170610.pdf (58.3 kB) (58.3 kB)

 
1. SLm Žabkova štechrovka - Martin; 11. 6. 2015
 Zabka_Martin_20170611.pdf (385 kB) (385 kB)

 
1. SLm + VC - Holíč; 17. - 18. 6. 2017
 1SLm_Holic_20170617.pdf (250.9 kB) (250.9 kB)

 
KSLm Nr - Norovce;17. 6. 2017
 KSLm-Nr_Norovce_20170617.pdf (176.3 kB) (176.3 kB)

 
KSLm Nr + Pohár starostu - Rumanová; 18. 6. 2017
 Poh_Rumanova_20170618.pdf (212.9 kB) (212.9 kB)

 
Jarovský jesenný turnaj - Jarovce; 2017
 JJT_Jarovce_2017.pdf (75 kB) (75 kB)

 
Memoriál Jozefa POHANKU - Domaniža; 24. 6. 2017
 Mem_Pohanka_Domaniza_20170624.pdf (112.2 kB) (112.2 kB)

 
Štatút KSLm BB 2017
 Statut_KSLm-BB_2017.pdf (57 kB) (57 kB)

 
1. SLm - Bánov; 24. - 25. 6. 2017
 1SLm_Banov_20170624.pdf (100.9 kB) (100.9 kB)

 
MK KE + 1. SLm _Košice;24. - 25. 6. 2017
 Propozicie_Mkraja_gule_2017.pdf (416.1 kB) (416.1 kB)

 
Turanská "DESINA" - Stará Turá; 29. 6. 2017
 Turanska_desina_20170629.pdf (39.2 kB) (39.2 kB)

 
Strelecká liga VPi plášť - Holíč; 1. 7. 2017
 1SLpl_Holic_20170701.pdf (330.8 kB) (330.8 kB)

 
Pohár starostu - Zbehy;1. 7. 2017
 Poh_Zbehy_20170701.pdf (48.6 kB) (48.6 kB)

 
MK BB + 1. SLm _Príbelce;1. - 2. 7. 2017
 MK-BB_Pribelce_20170701.pdf (133.7 kB) (133.7 kB)

 
EXTRALIGAL + LTM - Domaniža; 8. - 9. 7. 2017
 Propozicie_EXL_Domaniza_2017.pdf (43.7 kB) (43.7 kB)

 
Majstrovstvá SR tímov EXTRÉM 2017 - Rimavská Sobota; 8. 7. 2017
 EXTREM_20170708.pdf (534.8 kB) (534.8 kB)

 
1. SLm - SOLIVAR-Prešov; 15. - 16. 7. 2017
 1SLm_SOLIVAR-Po_20170715.pdf (295.7 kB) (295.7 kB)

 
Majstrovstvá kraja Ba - Vištuk; 15. - 16. 7. 2017
 MK-Ba_Vistuk_20170715.pdf (42.2 kB) (42.2 kB)

 
1. SLm - SAV Bratislava; 15. - 16. 7. 2017
 1SLm_SAV_20170715.pdf (74.5 kB) (74.5 kB)

 
MK Nr - Šaľa; 22. - 23. 7. 2017
 MK-Nr_Sala_20170722.pdf (69.1 kB) (69.1 kB)

 
1. SLm - Príbelce; 29. - 30. 7. 2017
 1SLm_Pribelce_20170729.pdf (123 kB) (123 kB)

 
Majstrovstvá kraja Trnava - Holíč; 5. - 6. 8. 2017
 MK-Tt_Holic_20170805.pdf (346.9 kB) (346.9 kB)

 
Pohár predsedu - Zbehy; 5. 8. 2017
 Poh_Zbehy_20170805.pdf (53.5 kB) (53.5 kB)

 
Majstrovstvá kraja Žilina - Turany; 6. 8. 2017
 MK-Za_Tutany_20170806.pdf (195 kB) (195 kB)

 
1. SLm + Pohár predsedu KV SSZ Nr - Šaľa;12. - 13. 8. 2017
 1SLm_Sala_20170812.pdf (77.1 kB) (77.1 kB)

 
1. SLm - Vištuk; 19. 8. 2017
 1SLm_Vistuk_20170819.pdf (124.1 kB) (124.1 kB)

 
Majstrovstvá kraja Ba - SAV Bratislava; 19. - 20. 8. 2017
 MK-Ba_SAV_20170819.pdf (77.9 kB) (77.9 kB)

 
1. SLm + Memoriál Jozefa PAVLU - Turany; 20. 8. 2017
 Mem_Pavlu_Turany_20170820.pdf (1 MB) (1 MB)

 
VC Agrokomplexu - Rumanová; 20. 8. 2017
 VC-AX_Rumanova_20170820.pdf (29.3 kB) (29.3 kB)

 
VC Agrokomplexu - Zbehy; 26. 8. 2017
 VC-AX_Zbehy_20170826.pdf (51.9 kB) (51.9 kB)

 
Cena MANÍNA - Domaniža; 26. - 27. 8. 2017
 VC_MANIN_20170826.pdf (146.5 kB) (146.5 kB)

 
Memoriál Jozefa KOPČANA + KSLm Nr - Norovce; 2. 9. 2017
 Mem_Kopcan_Norovce_20170902.pdf (29.7 kB) (29.7 kB)

 
Zbežská STRELA - Zbehy; 1. 9. 2017
 ZB-STRELA_Zbehy_20170901.pdf (45.1 kB) (45.1 kB)

 
Memoriál Stanislava TOPORKU - Zvolenská Slatina; 2. - 3. 9. 2017
 Mem_Toporka_2017.pdf (306.4 kB) (306.4 kB)

 
Prasačák - Vištuk; 2. 9. 2017
 Prasa_Vistuk_2017.pdf (232.6 kB) (232.6 kB)

 
Majstrovstvá SR - Domaniža; 8. - 10. 9. 2017
 MSR_Domaniza_2017.pdf (352.4 kB) (352.4 kB)

 
Medzinárodné majstrovstvá SR seniorov - Príbelce; 22. - 24. 9. 2017
 MSR_veteran_20170924.pdf (765.7 kB) (765.7 kB)

 
Medzinárodné majstrovstvá SR historikov - Zvolenská Slatina; 23. - 24. 9. 2017
 MSR_ZvSlat_20170924.doc (780.5 kB) (780.5 kB)

 
Majstrovstvá SR plášť - Domaniža; 30. 9. 2017
 MSR-plast_Domaniza_20170930.pdf (293 kB) (293 kB)

 
Cena Kajalu; 30. 9. 2017
 VC_Kajal_20170930.pdf (49.5 kB) (49.5 kB)

 
Školská liga žiakov - Bratislava 2017
 Skol-liga-Ba_2017.pdf (362.3 kB) (362.3 kB)

 
1. SLv + Memoriál Františka Imricha - Košice; 7. 10. 2017
 Propozície_MFI_1SL_Vzd_2017.pdf (218.2 kB) (218.2 kB)

 
Majstrovstvá okresu žiakov RV - Rožňava; 13. 10. 2017
 Propozicie_Okolo_RV_2017.pdf (133.9 kB) (133.9 kB)

 
Jesenná športka - Bánov; 7. 10. 2017
 Jes_sport_Banov_20171007.pdf (40.6 kB) (40.6 kB)

 
Majstrovstvá SR VPi 20+20+20 - Rimavská Sobota; 14. 10. 2017
 MsSR_20+20+20_RimSobota_20171014.pdf (835.8 kB) (835.8 kB)

 
KSL žiakov KE 17/18 - Rožňava 1. kolo; 14. 10. 2017
 Propozície_krajska_liga_ziaci_2017_1kolo_RV.pdf (141.5 kB) (141.5 kB)

 
KSLv žiakov BB - Príbelce; 20. 10. 2017
 KSL-ziak-BB_Pribelce_20171020.pdf (58.9 kB) (58.9 kB)

 
KSLv BB - Príbelce; 22. 10. 2017
 KSLv-BB_Pribelce_20171022.pdf (34.7 kB) (34.7 kB)

 
1. SLv + Memoriál Petra KROMERA - Šaľa; 28. - 29. 10. 2017
 Mem_Kromer_Sala_20171028.pdf (255.4 kB) (255.4 kB)

 
Bratislavská open-liga 2017/18 vzduch - Jarovce
 BA-liga_vzd_2017-18.pdf (317.6 kB) (317.6 kB)

 
KSL žiakov Tt 2017
 KSLml-Tt_2017.pdf (269.8 kB) (269.8 kB)

 
KSL žiakov Tt - Trakovice; 20. 10. 2017
 KSLml-Tt_Trakovice_20171020.pdf (244.1 kB) (244.1 kB)

 
KSLv žiakov BB 2017
 Statut_KSLziak-BB_2017.pdf (65.8 kB) (65.8 kB)

 
KSLv BB 2017 - 2018
 Statut_KSLv-BB_2018.pdf (73.1 kB) (73.1 kB)

 
Porovnávacia súťaž žiakov ZA 2017
 KSL-ziak-Za_2017.pdf (202 kB) (202 kB)

 
1. SLv - Vištuk; 21. - 22. 10. 2017
 1SLv_Vistuk_20171021.pdf (119.1 kB) (119.1 kB)

 
Majstrovstvá okresu Br - Brezno; 2. 11. 2017
 MO-Br_Brezno_20171102.pdf (194.4 kB) (194.4 kB)

 
Porovnávacia súťaž žiakov Nr 2017
 KSL-ziak-Nr_2017.pdf (46.3 kB) (46.3 kB)

 
1. SLv + Cena primátora - Šarišské Michaľany; 21. - 22. 10. 2017
 1SLv_SarMichalany_20171021.pdf (93.4 kB) (93.4 kB)

 
Porovnávacia súťaž žiakov Po 2017
 KSL-ziak-Po_2017.pdf (43 kB) (43 kB)

 
KSLv žiakov Tt - Holíč; 3. 11. 2017
 KSL-ziak-Tt_Holic_20171103.pdf (260.3 kB) (260.3 kB)

 
Majstrovstvá okresu Si - Holíč; 3. 11. 2017
 MO-Si_Holic_20171103.pdf (355.4 kB) (355.4 kB)

 
OSLv VK - Príbelce; 3. a 24. 11. 2017
 OSLv_VK_Pribelce_20171103-24.pdf (266.4 kB) (266.4 kB)

 
LTM + 1. SLv - Martin; 4. - 5. 11. 2017
 LTM_Martin_20171104.pdf (483.8 kB) (483.8 kB)

 
Mestská strelecká liga žiakov Košice 17/18
 Propozície MSL 1718_update.pdf (195.6 kB) (195.6 kB)

 
OH nádeje IJC - Nitra; 10. - 12. 11. 2017
 Prop_IJC_17-s.pdf (408.1 kB) (408.1 kB)

 
KSLv žiakov BB - Detva; 15. 11. 2017
 KSL-ziak-BB_Detva_20171115.pdf (287.3 kB) (287.3 kB)

 
KSLv žiakov Tt + majstrovstvá okresu Hlohovec; 15. 11. 2017
 KSL-ziak-Tt_Hlohovec_20171115.pdf (564.6 kB) (564.6 kB)

 
KSL žiakov KE 17/18 - SNV 2. kolo; 17. 11. 2017
 Propozície_krajska_liga_ziaci_2017_2kolo_SNV.pdf (142.2 kB) (142.2 kB)

 
1. SLv + Cena primátora - Žiar nad Hronom; 18. - 19. 11. 2017
 1SLv_ZiarHron_20171118.pdf (504.9 kB) (504.9 kB)

 
1. SL VzRPi - Spišská Nová Ves; 19. 11. 2017
 1SL-RVzPi_SpNVes_20171119.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Majstrovstvá okresu žiakov SNV - SNV; 20. 11. 2017
 Propozicie_Okolo_SNV_2017.pdf (227 kB) (227 kB)

 
Okresného kola súťaže 3 – členných družstiev a jednotlivcov základných škôl a osemročných gymnázií okresu Poprad v streľbe zo vzduchovej pušky - Spišská Teplica; 24. 11. 2017
 MO-Pp_SpTeplica_20171124.pdf (68.3 kB) (68.3 kB)

 
Putovný pohár predsedu ŠSK + Krajská školskáj strelecká liga Tt - Holíč; 24. 11. 2017
 KSL-ziak-Tt_Holic_20171124.pdf (242 kB) (242 kB)

 
Obvodné kolo žiaci - Čadca; 24. 11. 2017
 OK_Cadca_20171124.pdf (163 kB) (163 kB)

 
Majstrovstvá okresu žiakov MI a SO - Michalovce; 24. 11. 2017
 Propozicie_Okolo_MI_2017.pdf (408.9 kB) (408.9 kB)

 
Majstrovstvá okresu žiakov GL - Margecany; 24. 11. 2017
 Propozicie_Okolo_GL_2017.pdf (117 kB) (117 kB)

 
NLML - Svätý Peter; 25. -. 26. 11. 2017
 NLML_Sv-Peter_ 20171125.pdf (40.3 kB) (40.3 kB)

 
1. SLv - SAV Bratislava; 25. - 26. 11. 2017
 1SLv_SAV-Ba_20171126.pdf (78.8 kB) (78.8 kB)

 
Majstrovstvá okresu Kn - Svätý Peter; 27. 11. 2017
 MO-Kn_Sv-Peter_20171127.pdf (65.5 kB) (65.5 kB)

 
Majstrovstiev okresu Lučenec v streľbe zo vzduchovky žiakov a žiačok ZŠ pre šk. rok 2017 / 2018 - Fiľakovo; 27. 11. 2017
 MO-Lc_Filakovo_20171127.pdf (120.9 kB) (120.9 kB)

 
Porovnávacia súťaž žiakov Piešťany; 28. 11. 2017
 KSL-ziak-Pe_Piestany_20171128.pdf (202.2 kB) (202.2 kB)

 
Majstrovstvá okresov Dt, Ka, ZV žiakov; Kriváň; 28. 11. 2017
 MO-ziak_Dt-Ka-Zv_20171128.pdf (285.3 kB) (285.3 kB)

 
Okresného kola postupovej súťaže na M SR škôl v športovej streľbe zo vzduchových zbraní v zmysle súťažného poriadku pre školský rok 2017/2018 pre okres Veľký Krtíš - Čebovce; 29. 11. 2017
 OSLv_VK_Pribelce_20171129.pdf (32.8 kB) (32.8 kB)

 
Majstrovstvá okresov Ba, Ma, Se - SAV-Bratislava; 30. 11. 2017
 MO-Ba-Se-Ma_SAV-Ba_20171130.pdf (50.6 kB) (50.6 kB)

 
EXTRALIGA + LTM - Šaľa; 2. - 3. 12. 2017
 Exl_Sala_20171202.pdf (351.9 kB) (351.9 kB)

 
Okresného kola postupovej súťaže na Majstrovstvá SR škôl v športovej streľbe zo vzduchových zbraní v zmysle súťažného poriadku pre školský rok 2017/2018 pre okres Nové Mesto nad Váhom; 1. 12. 2017
 Propozicie_ OK_NMNV_2017.pdf (158.9 kB) (158.9 kB)

 
Majstrovstvá okresov žiakov KE1,2,3,4, Ke-okolie - Košice; 4. 12. 2017
 Propozicie_Okolo_KE_2017.pdf (23.6 kB) (23.6 kB)

 
Majstovstvá žiakov okresu Zh - Žiar nad Hronom; 6. 12. 2017
 MO-ziak_Zh_Ziar_n_H_20171206.pdf (42.7 kB) (42.7 kB)

 
Majstrovstvá okresu žiakov - Revúca; 7. 12. 2017
 MO-Re_Revuca_20171207.pdf (216.1 kB) (216.1 kB)

 
KSLv žiakov BB - Brezno; 7. 12. 2017
 KSL-ziak-BB_Brezno_20171207.pdf (384.6 kB) (384.6 kB)

 
NLML - SAV Bratislava; 9. - 10. 12. 2017
 NLML_SAV_20171209.pdf (203.6 kB) (203.6 kB)

 
EXTRALIGA + LTM - Košice; 16. - 17. 12. 2017
 Propozície_vzd_extraliga_2017_SSZ.pdf (208.8 kB) (208.8 kB)

 
Vianočná diabolka + KSL Nr - Rumanová; 16. - 17. 12. 2017
 Diabolka_Rumanova_20171216.pdf (39.5 kB) (39.5 kB)

 
Sivestrovská cena - Vištuk; 30. 12. 2017
 Silvest_Vistuk_20171230.pdf (40.9 kB) (40.9 kB)

 
Silvestrovská diabolka - Príbelce; 30. 12. 2017
 Silv_diab_Pribelce_20171230.pdf (342.3 kB) (342.3 kB)

 

Aktualizácia 15. 5. 2019

Plán práce SSZ na rok 2019 Plan_19e.pdf (173.1 kB)
Kalendár akcií SSZ na rok 2019 Kal_19e.pdf (178 kB)
Doplnky a zmeny Plánu práce a Kalendára akcií SSZ k 15. 5. 2019 Zmena_19e.pdf (102.1 kB)

MŠVVŠ SR

Výzvy - obstarávanie

Konečné poradie ligy historikov 2019 Liga-hist_2019.pdf (1.6 MB)
ÚvodÚvodná stránka