Prechod na navigáciu Hlavné menu

Propozície - AKTUÁLNE

Majstrovstvá okresu Lc - Fiľakovo; 21. 11. 2018
 MO-ziak_Lc_Filakovo_20181121.pdf (156.1 kB) (156.1 kB)

 
Okresné kolo žiakov Rv - Plešivec; 22. 11. 2018
 OK-ziak_Rv_Plesivec_20181122.pdf (29.8 kB) (29.8 kB)

 
Okresné kolo žiakov Gl - Margecany; 23. 11. 2018
 OK-ziak_Gl_Margecany_20181123.pdf (39.1 kB) (39.1 kB)

 
NLML - Brezno; 24. - 25. 11. 2018
 NLML_Brezno_20181124.pdf (498.6 kB) (498.6 kB)

 
1. SLv + Cena primátora - Šarišské Michaľany; 24. - 25. 11. 2018
 1SLv_SarMichak_20181124.pdf (32 kB) (32 kB)

 
Krajská školská liga žiakov Tt - Hlohovec; 26. 11. 2018
 KSL-ziak_Tt_Hlohovec_20181126.pdf (359.7 kB) (359.7 kB)

 
Majstrovstvá okresu žiakov Hc - Hlohovec; 26. 11. 2018
 MO-ziak_Hc_Hlohovec_20181126.pdf (563.7 kB) (563.7 kB)

 
Porovnávacie súťaž žiakov - Prešov; 13., 20., a 27. 11. 2018
 PSTM-Po_2018.pdf (30.2 kB) (30.2 kB)

 
KSL žiakov Banskobystrického kraja - Brezno; 11. 12. 2018
 KSL-ziak_BB_Brezno_20181211.pdf (110.1 kB) (110.1 kB)

 
Majstrovstvá okresu Nr - Svätý Peter; 22. 11. 2018
 MO-ziak_Nr_SvPeter_20181122.pdf (69 kB) (69 kB)

 
Majstrovstvá okresu žiakov Detva, Krupina, Zvolen - Kriváň; 25. 11. 2018
 MO-ziak_Dt-Ka-Zv_Krivan_20181127.pdf (239 kB) (239 kB)

 
Majstrovstvá okresu Kn - Svätý Peter; 26. 11. 2018
 MO-ziak_Kn_SvPeter_20181126.pdf (66.3 kB) (66.3 kB)

 
Okresné kolo VK postupovej súťaže žiakov - Príbelce; 28. 11. 2018
 OK-ziak_VK_Pribelce_20181128.pdf (32.7 kB) (32.7 kB)

 
Okresné kolo SN žiakov - Spišská Nová Ves; 30. 11. 2018
 OK-ziak_SN_SNV_20181130.pdf (52.8 kB) (52.8 kB)

 
Krajská školská liga žiakov Ke - Spišská Nová Ves; 1. - 2. 12. 2018
 KSL-ziak_Ke_SNV_20181201.pdf (41.6 kB) (41.6 kB)

 
KSL mládež Tt; 26. 10. - 7. 12. 2018
 2018_Propozicie_KSSL_TT.PDF (410.7 kB) (410.7 kB)

 
OSLv VK - Príbelce; 2. 11. a 7. 12. 2018
 OSLv-VK_Pribelce_2018-19.pdf (275.9 kB) (275.9 kB)

 
Bratislavská open-liga 2018/19 – vzduchová pištoľ; 24. 10. - 27. 2. 2019
 BA-liga_Vzd_2018.pdf (73.4 kB) (73.4 kB)

 
Okresné kolo postupovej súťaže žiakov Mi - Michalovce; 6. 12. 2018
 OK-ziak_Mi_Michalovce_20181206.pdf (66.6 kB) (66.6 kB)

 
OK žiakov - Sekčov Po; 13. 12. 2018
 OK-ziak_Po_Sekcov_20181213.pdf (32.9 kB) (32.9 kB)

 
Štatút KSLv BB 2018 - 2019
 Statut_KSLv_BB_2018-19.pdf (64.7 kB) (64.7 kB)

 
Porovnávacia súťaž žiakov okresov Dt, Ka, ZH, Zv; 29. 1. - 16. 4. 2019
 PSTM_Dt_2018-19.pdf (234.4 kB) (234.4 kB)

 
Spišská vzduchovková OPEN liga - Spišská Nová Ves; 18. 10. - 27. 12. 2012
 Propozície_Spišská OPEN liga Vzd. 2018-19.pdf (265.7 kB) (265.7 kB)

 
Krajské kolo žiakov - Sekčov Po; 26. 1. 2019
 KK-ziak_Po_Sekcov_20190126.doc (30 kB) (30 kB)

 
Porovnávacie súťaž mládeže - Žilina; 27. 10.; 17. 11. a 9. 12. 2018
 PSTM-Za_2018.pdf (54.6 kB) (54.6 kB)

 
KSL žiakov Banskobystrického kraja; 18. 10. - 31. 12. 2018
 Stat_KSLziak_2018-19.pdf (72.9 kB) (72.9 kB)

 
KSL žiakov Nr; 24. 10. - 5. 12. 2018
 KSL-ziak_Nr_2018.pdf (37.4 kB) (37.4 kB)

 
PSTM žiakov - Sekčov Po; 26. 1. 2019
 PSTM-Po_Sekcov_20190126.pdf (33.1 kB) (33.1 kB)

 
ÚvodÚvodná stránka