Prechod na navigáciu Hlavné menu

BULLETIN SSZ 2005

BULLETIN SSZ č. 1/2005 - 145
 Bull200501.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
BULLETIN SSZ č. 2/2005 - 146
 Bull200502.pdf (2 MB) (2 MB)

 
BULLETIN SSZ č. 3/2005 - 147
 Bull200503.pdf (2 MB) (2 MB)

 
BULLETIN SSZ č. 4/2005 - 153
 Bull200504.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
BULLETIN SSZ č. 5/2005 - 154
 Bull200505.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
BULLETIN SSZ č. 6/2005 - 155
 Bull200506.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
BULLETIN SSZ č. 7/2005 - 156
 Bull200507.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
BULLETIN SSZ č. 8/2005 - 157
 Bull200508.pdf (2 MB) (2 MB)

 
BULLETIN SSZ č. 9/2005 - 158
 Bull200509.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
BULLETIN SSZ č. 10/2005 - 159
 Bull200510.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
BULLETIN SSZ č. 11/2005 - 160
 Bull200511.pdf (2 MB) (2 MB)

 
BULLETIN SSZ č. 12/2005 - 163
 Bull200512.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Plán práce a Kalendár akcií SSZ 2005 - 138
 Plan2005.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
Ročenka SSZ 2005 - 161
 Rocenka2005.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 

Schválený ŠTK-SSZ 25. 9. 2013
Schválený Radou SSZ 4. 12. 2013
Zmeny k 6. 4. 2014

PLÁN PRÁCE SSZ 2014 Plan_SSZ_14-1.pdf (102.3 kB)
KALENDÁR SÚŤAŽÍ SSZ 2014 Kal_WEB_14-1.xls (116 kB)
Zmeny a doplnky schválené k 6. 4. 2014 Zmeny_14-1.pdf (32.7 kB)

MŠVVŠ SR

VARGA

AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA

8.-12.10.2014 Al Ain – Spojené Arabské Emiráty

Nominačné kritéria Nom_Kri_AMS2014_Al-Ain.pdf (167.8 kB)
Výsledky Univerziáda 2013 - Kazaň Univerziada_Kazan_2013.pdf (875 kB)
VC Sielnice; 20. - 24. 8. 2014 VC_Sielnica_20140820.pdf (319 kB)
VC ŠKP - Trnava; 27. - 30. 8. 2014 VC-SKP_Trnava_20140827.pdf (241.7 kB)
VP Jaslovské Bohunice; 29. - 31. 8. 2014 VP_Jasl-Boh_20140829.pdf (162.5 kB)
Výsledky / Results Results_OECH_Nitra_2011.pdf (1.3 MB)

1305594

23.8.2014
Úvodná stránka