Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úvodná stránka Slovenského streleckého zväzu

Všeobecné formuláre SSZ

Výsledkové listiny - náležitosti
 Vysledky_mustra.xls (124.5 kB) (124.5 kB)

 
Protokol o rekorde
Tlačivo pre prihlásenie rekordu SR v športovej streľbe
 Protokol rekord.doc (50.5 kB) (50.5 kB)

 
Správa HR
Tlačivo pre správu hlavného rozhodcu
 Sprava_HR.doc (103.5 kB) (103.5 kB)

 
Karta člena SSZ
Registračná karta člena SSZ
 Karta_clena_SSZ.doc (43.5 kB) (43.5 kB)

 
Prestup - hosťovanie
Prestup - hosťovanie členov SSZ, zapojených do súťaží o postup na M SR
 Prestup.doc (47 kB) (47 kB)

 
Zmena klubu
Zmena klubovej príslušnosti členov SSZ, ktorí nie sú zapojení do postupových súťaži na M SR
 Oznam.doc (35 kB) (35 kB)

 
Klubová karta
Registračná karta Športovo streleckého klubu
 Karta_klubu.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

 
Evidenčný list ŠSK
Evidenčný list ŠSK, funkcionári ŠSK, strelnica a zbrane
 Evidencny_list_SSK.doc (94 kB) (94 kB)

 
Ponukový list
Ponuka športovo streleckého klubu do Plánu práce SSZ na usporiadanie súťaží
 SM-15_Ponuka_ponuka_sutaz.doc (49 kB) (49 kB)

 

Pravidlá športovej streľby - formuláre

Protest pri súťaž
Oficiálne tlačivo na podanie protestu na súťaži
 Protest_tlacivo.doc (88.5 kB) (88.5 kB)

 
IR - incident pri súťaži
Tlačivo na záznam udalosti - incidentu pri súťaži "IR"
 Incident_IR.doc (341 kB) (341 kB)

 
PR - protest výsledok
Protest proti výsledku hodnotenia terčov na súťaži
 Hodnotenie_PR.doc (331 kB) (331 kB)

 
A - hodnotenie RPi
Hodnotenie výsledkov po závade v disciplíne Rýchlopalná pištoľ
 Tlacivo_A.doc (345.5 kB) (345.5 kB)

 
B/C - hodnotenie ŠpPi; VPi
Hodnotenie výsledkov po závade v disciplíne Športová pištoľ/Veľkokalibrová pištoľ, pevný/otočný terč
 Tlacivo_B-C.doc (344.5 kB) (344.5 kB)

 
D - ŠtPi
Hodnotenie výsledkov po závade v disciplíne Štandardná pištoľ
 Tlacivo_D.doc (345 kB) (345 kB)

 

Ekonomické tlačivá

Členské 2018 - pokyny
Sprievodný list k členskému na rok 2018
 Clenske_2018_list_kluby.pdf (434.2 kB) (434.2 kB)

 
Členské 2018
Tlačivo na výber členských príspevkov SSZ za rok 2018
 Clenske_2018_vyb_karta.doc (57.5 kB) (57.5 kB)

 
Čestné prehlásenie ŠSK pre čerpanie príspevku na mládež zákon č. 440/2015 Z.z.
 Prehlas_fin-prostr_17a.docx (36.1 kB) (36.1 kB)

 
Vyučtovanie auto
Tlačivo pre vyúčtovanie súkromného motorového vozidla pri služobnej ceste: v SR kilometrovné, v SR vo výške cestovného verejnej dopravy a v zahraničí - univerzálne tlačivo SSZ pre všetky alternatívy
 Auto_vyuctovanie.doc (54 kB) (54 kB)

 
Vyúčtovanie náležitostí
Vyúčtovanie náležitostí účastníkov akcie na Slovensku - 3 a 10 dni
 tl3.xls (27 kB) (27 kB)

 
Prezenčná listina
Prezenčná listina, denník stravovaných a zoznam ubytovaných
 tlprez.xls (18 kB) (18 kB)

 
Vyúčtovanie rozhodcov - zákon o športe
Vyplatenie náležitostí rozhodcov na športovom podujatí
 Rozhodca_2016.xls (50 kB) (50 kB)

 
Vyúčtovanie náležitostí
Vyúčtovanie náležitostí účastníkov akcie v zahraničí - 12 dní
 tl12zah.xls (20 kB) (20 kB)

 
Odovzdanie cien
Formulár na odovzdanie cien na súťaži
 Protokol_odovzd_prevz_.doc (51.5 kB) (51.5 kB)

 
Príklady
Pre použitie tlačiva na vyúčtovanie súkromného motoroveho vozidla
 A1.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Rozpočet a vyúčtovanie akcie
 Rozpocet_vyuctovanie_akcie.xls (71.5 kB) (71.5 kB)

 

Projekty - financovanie

Usmernenie pre predkladanie žiadostí na príspevok a vyúčtovanie príspevku
 Usmernenie_SSZ_11a.pdf (157.3 kB) (157.3 kB)

 
Tlačivo pre športovú akciu
 Projekt_sutaz.xls (46 kB) (46 kB)

 
Tlačivo pre športovú akciu mládeže
 Projekt_Mladez_sutaz.xls (42 kB) (42 kB)

 

Plán práce SSZ 2018 - schválený Vv-SSZ 8. 11. 2017
Aktualizácia 31. 1. 2018
Plan_SSZ_18c.pdf (90.2 kB)
Kalendár akcií SSZ 2018 schválený Vv-SSZ 8. 11. 2017
Aktualizácia 31. 1 2018
Kal_SSZ_18b.pdf (77.3 kB)
Zmena a doplnky k 31. 1. 2018 Zmeny_18c.pdf (29.3 kB)

MŠVVŠ SR


Úvodná stránka