Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úvodná stránka Slovenského streleckého zväzu

KONTAKTY - WEB STRÁNKY

ESC ISSF
ESC ISSF MLAIC FITASC antidoping

 

AKTUÁLNE

Venujte nám 2% (3%) z daní, ktoré ste zaplatili štátu

Aj v tomto roku je Slovenský strelecký zväz zaregistrovaný ako prijímateľ pre 2 % z dane.
Využite túto možnosť a venujte nám 2% z Vašej dane zaplatenej daňovému úradu. Pomôžete tak pri podpore a rozvoji streleckého športu.

Postup krokov potrebných na poukázanie 2%:
1. U fyzických osôb aj právnických osôb, ktorí podávajú daňové priznanie v termíne do 31.3.2017, sú kolónky už priamo v daňovom priznaní. Minimálna suma na poukázanie 1 % (2%) u právnických osôb je 8,- € a u fyzických osôb je 3,- €. Právnicke osoby, ktoré neposkytli dar minimálne 0,5% zaplatenej dane najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania, môžu poukázať iba 1% hodnoty podielu zaplatenej dane. Kolónky v daňovom priznaní je  potrebné vyplniť nasledovne:

IČO: 00 603 341 (do kolonky vpisujte zľava), kolonku SID nevypisujete
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Slovenský strelecký zväz
Ulica: Wolkrova
Číslo: 4
PSČ: 851 01
Obec: Bratislava

2. U zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov je potrebné:
1. Požiadať svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane
2. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Musí byť minimálne 3,- €.
3. Vypíšete Vyhlásenie 
4. Obe tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie o zaplatení dane, doručíte do 30. 4. 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 

3. Ak daňovník vykonával dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín v roku 2016 a predloží o tom písomné potvrdenie môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 3%. Za zaplatenú daň sa považuje daň znížená o daňový bonus.


Ďakujeme Vám všetkým za poukázané 2%.


Tlačivá pre 2% z dane


 
Potvrdenie o zaplatení dane Tlačivo, ktoré vyplní zamestnávateľ pre zamestnanca, ktorý chce venovať 2% z dane. Toto tlačivo spolu s "Vyhlásením" doručíte na Daňový úrad podľa svojho bydliska.
 2-zaplateni_dane-2016_2017.doc (45.5 kB) (45.5 kB)

 
Vzor potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti prikladá sa k vyhláseniu alebo k daňovému priznaniu ak daňovník uplatňuje 3% podielu zaplatenej dane.
 2-dobrovolnickej-cinnosti.doc (37 kB) (37 kB)

 

Akcie

 

VÝSLEDKOVÉ LISTNY - VZOR

 

Pre potreby informačného systému

podľa zákona č. 440/2015 z.z.

používať formát výsledkových listín podľa vzorov


 
Muštra - formulár výsledkových listín
 Vysledky_mustra.xls (124.5 kB) (124.5 kB)

 

WEB stránky klubov SSZ


Plán práce SSZ na rok 2017
Aktualizácia 19. 4. 2017
Plan_SSZ_17-05.pdf (88.4 kB)
Kalendár súťaží SSZ na rok 2017 doplnky k 19. 4. 2017 Kal_SSZ_17-05.pdf (70.3 kB)
Zmeny a doplnky k 19. 4. 2017 Zmeny_17-05.pdf (34.2 kB)

MŠVVŠ SR

Memoriál Jozefa Čavaru st. - Trnava; 21.-23.4.2017 Memoriál_Jozefa_Čavaru_st_2017.pdf (361.6 kB)
UT Extraliga II.kolo - Trnava; 30.4.-1.5.2017 UT_Extraliga_2.kolo_2017.pdf (68.9 kB)
Výsledky / Results Results_OECH_Nitra_2011.pdf (1.3 MB)

Úvodná stránka