Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úvodná stránka Slovenského streleckého zväzu

KONTAKTY - WEB STRÁNKY

ESC

ISSF

         

    ESC     ISSF    MLAIC     FITASC


 

AKTUÁLNE

Venujte nám 2% (3%) z daní, ktoré ste zaplatili štátu

Využite túto možnosť a venujte nám 2% (3%) z Vašej dane zaplatenej daňovému úradu. Pomôžete tak pri rozvoji streleckého športu.

 

Postup krokov potrebných na poukázanie 2%:

  1. U fyzických osôb aj právnických osôb, ktorí podávajú daňové priznanie v termíne do 31. 3. 2014, sú kolónky už priamo v daňovom priznaní. Minimálna suma na poukázanie 2% u právnických osôb je 8 Eur a u fyzických osôb je 3 Eur. Právnické osoby, ktoré neposkytli dar minimálne 0,5% zaplatenej dane najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania, môžu poukázať iba 1,5% hodnoty podielu zaplatenej dane. Kolónky v daňovom priznaní je  potrebné vyplniť nasledovne:

IČO: 603 341 (do kolónky vpisujte zľava), kolónku SID nevypisujete
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ
Ulica: Wolkrova
Číslo: 4
PSČ: 851 01
Obec: Bratislava

  1. U zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov je potrebné:
  • Požiadať svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane
  • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Musí byť minimálne 3 Eur.
  • Vypíšete Vyhlásenie 
  • Obe tlačivá Vyhlásenie aj Potvrdenie o zaplatení dane, doručíte do 30. 4. 2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  1. Ak daňovník vykonával dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín v roku 2013 a predloží o tom písomné potvrdenie môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 3%. Za zaplatenú daň sa považuje daň znížená o daňový bonus.

 
Potvrdenie o zaplatení dane Tlačivo, ktoré vyplní zamestnávateľ pre zamestnanca, ktorý chce venovať 2% z dane. Toto tlačivo spolu s "Vyhlásením" doručíte na Daňový úrad podľa svojho bydliska.
 2_potvrdenie13.doc (38 kB) (38 kB)

 
Vyhlásenie Tlačivo potrebné pre zamestnanca, ktoré vypíšete a spolu s "Potvrdením o zaplatení dane" od zamestnávateľa doručíte na Daňový úrad podľa svojho bydliska.
 2_vyhlasenie_2014.doc (45 kB) (45 kB)

 
Vzor potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti prikladá sa k vyhláseniu alebo k daňovému priznaniu ak daňovník uplatňuje 3% podielu zaplatenej dane.
 2_potvrdenie-DC_2013.doc (37 kB) (37 kB)

 

AKCIE

Majstrovstvá SR

Domaniža

22. - 24. 8. 2014


 

WEB stránky klubov SSZ


Schválený ŠTK-SSZ 25. 9. 2013
Schválený Radou SSZ 4. 12. 2013
Zmeny k 6. 4. 2014

PLÁN PRÁCE SSZ 2014 Plan_SSZ_14-1.pdf (102.3 kB)
KALENDÁR SÚŤAŽÍ SSZ 2014 Kal_WEB_14-1.xls (116 kB)
Zmeny a doplnky schválené k 6. 4. 2014 Zmeny_14-1.pdf (32.7 kB)

PROPOZÍCIE

MŠVVŠ SR

VARGA

Svetová letná univerziáda Kazaň

Kazaň 6. - 17. 7. 2013

Výsledky Univerziáda 2013 - Kazaň Univerziada_Kazan_2013.pdf (875 kB)
Memoriál J. Čavaru - Trnava; 17. - 19. 4. 2014 Mem_Cavara_20140417.pdf (699.9 kB)
EXTRALIGA + LTM; Sielnica; 23. - 27. 4. 2014 Extr-BD_Sielnica_20140423.pdf (60.5 kB)
VC Piešťan - Jaslovské Bohunice; 25. - 27. 4. 2014 VC_Piestan_20140425.pdf (167.8 kB)
Výsledky / Results Results_OECH_Nitra_2011.pdf (1.3 MB)

1205188

20.4.2014
Úvodná stránka